FINSKA KRIGSBARNS OKÄNDA HISTORIA

BARN OCH KRIG
Krigsbarn
Vinterkrigsbarn
Sommarbarn
Fler krigsbarn
Lapplandsflykt
Institutionsvård
Mottagarlän
Rätt eller fel ?
Arkiv och bilder
Ny bok
Transporter
Finlands tre krig

 

   RÄDDADE TILL LIVET

 

Om en stor svensk hjälpinsats

för Finlands barn 1939-1949.

 

Det finns mycket skrivet om finska krigsbarn i såväl akademiska avhandlingar som självbiografiska böcker och ständigt utkommer nya uppsatser, antologier och samlingsverk.

Vår historia blir sålunda väl belyst och dokumenterad. Likväl finns det avsnitt i vår historia som är relativt okända; som t.ex. att åt-skilliga krigsbarn vistades på vårdinstitutioner eller i kollektivt boende en stor del eller hela sin tid i Sverige. Det är dessa krigs-barns okända historia och den svenska hjälpens omfattning som jag berättar om  i min bok.

 

 

 

Recension

DE RÄDDADES TILL LIVET!

Tusentals finska barn fick vård på svenska sjukhus under krigsåren. Minst 3000 av dem var så svårt sjuka att de inte hade överlevt utan de svenska insatserna. Många av de finska barn som placerades på svenska barnhem hade både finska vårdare och tillgång till finsk-språkiga lärare. De kom hem med sitt modersmål i behåll till skillnad från de barn som placerades i fosterhem. De här nya rönen är resultat av Tapani Rossis forsk-ning om finska krigsbarn på svenska barnhem och sjukhus 1939-1949.

Bimbi Aminoff

Jounalist

 

 

 

 

NY BOK OM KRIGSBARN

 

ISBN

978-91-633-2619-6

Eget förlag juni 2008.

 

Inbunden, ca 240 sid.

 

Pris 220 kr

Port/frakt tillkommer.

 

Beställ:

tapani@rossi.se

0413-24236

Frejgatan 3 D

24334 Höör

Copyright (C) 2004
Senast uppdaterad
2009-09-18 13:17