Ansvarig för hemsidan är

Tapani Tapio Rossi

 

MIN BAKGRUND

 

Evakuerad från Karelen

Född 1937 i Sortavala.
Hemmet fanns i Hämekoski by i Harlu socken i Karelen, norr om Ladoga vid Jänisjoki.
Evakuerades 22 dec 1939 - till Jyväskylä. Familjen bodde hos mormor några månader men flyttade snart till Kuopio.

Fem resor
Den 29.9 1941 skickades jag och min bror till Sverige. Resan gick från Åbo med S/S Arcturus 30.9. Ankomst Stockholm 1.10 och resa söderut med tåg samma kväll tillsammans med 46 andra barn.
Vid ankomsten till Eslöv den 2.10 var det avlastning, mat och fördelning av barn till fosterhem. Vi kom till var sitt hem i Lövestad.

 

Lilla syster Pirkko reste den 3.2 1942, och kom till Lövestad den 13.2. Var troligen kvar på Anglais några dagar.

 

Vi returnerades alla tre till Finland 1.6 1943 med tåg via Haparanda, där vi den 3.6 omlastas till tåget i Torneå.

Den 4.6 var vi framme i Kuopio.
Ny resa till Sverige för mig 18.7 1944 via Åbo med båt.

Fv.b. till Lövestad.

Seppo och Pirkko reste 3 dagar senare via Vasa-Umeå. Pirkko kom då till annan familj i Lövestad.

 

Hemresorna blev olika för oss.

Pirkko åkte 10.11 1945 enl färdsedel 2160.

Seppo åkte 20.8 1946 enl färdsedel 4063.

Jag själv åkte 15.7 1947 enl färdsedel 5044, som omfattade

275 barn.


Svåra hemförhållanden skapade ny resa för mig den 25.3 1948.

 

Tredje gången till samma familj. Blev sedan kvar. Syskonen stannade i Finland.

 

 Passet fr 1948

 

Förlorat språk och familj

Tappat finska språket, under flera år även kontakterna med närmaste anhöriga i Finland.  När relationerna togs upp i vuxen ålder kunde jag inte prata med min mor. Lärde lite finska som vuxen, men inte så mycket att jag kunnat konversera.

 

Historieintresserad
Intresserade mig för bakgrun-den till min egen situation.
Började sent att läsa om Finlands historia, och har nu ett bibliotek på 5-6 hyllmeter finsk histora (på svenska).
Min uppfattning om bakgrundsorsakerna framgår av artiklar i hemsidan, framförallt i mina reflektioner på sidan Rätt eller fel ?.

 

Organiserat krigsbarn
Sedan 2001 medlem i Skåne-föreningen Finska Krigsbarn och aktiv där - främst som redaktör för medlemsbladet TERVE! Medverkar också i Riksförbundet Finska Krigsbarn i dess redaktionen för medlemstid-ningen MedlemsNytt.

 

Intresset för släktforskning har smittat av sig till min son, som lagt in både min och sin egen forskning på hemsidan www.rossi.se

 

Karelska vapnet

 Klicka på vapnet så kommer du till en sida med info om Karelen - på finska.

 

Passfoto taget på torget i Kuopio.

Nr 1088 o 1089

 

 

Här vi alla tre syskon.

Bilden troligen från försommaren 1943. 

 

 

Tapani Rossi nr K431.

17.7 1944 dags för 2:a resan.

 

 

Starten på återresan 15 juli 1947 för K431.  Återhållen gråt förlamar min kropp.

Inte ett ord finska kunde jag och bara sex veckor senare började jag 4:e klass i Niirala skola i Kuopio.