Personligt
BARN OCH KRIG
Krigsbarn
Vinterkrigsbarn
Sommarbarn
Fler krigsbarn
Lapplandsflykt
Institutionsvård
Mottagarlän
Rätt eller fel ?
Positivt o negativt
Personliga berättelser
Minnen
Privat
Arkiv och bilder
Ny bok
Transporter
Finlands tre krig
Krigsbarnen berättar

Reportage om krigsbarns upplevelser har gjorts och görs i såväl vecko- som dagspress då och då.

Behovet av att berätta sin egen historia är troligen större hos krigsbarnen än hos genomsnitts invånaren. En lång rad själv-biografiska arbeten kommit ut i bokform, en del mer uppmärk-sammade än andra. Alla är de dock ett vittnesbörd om liten grupp människors tankar om sitt eget liv.  Läs - klicka >>>>

 

Riksförbundet Finska Krigsbarn har samla drygt 50 personliga små uppsatser eller berättelser. Hälften av dessa har nu utgetts år 2004 i en antologi som fått titeln

"Krigsbarns erinran : snäll, lydig och tacksam"

(SinOA, 2003   ISBN 91-974592-2-4)

 

En liknande sammanställning har gjorts i Norrbotten av krigsbarnföreningen där:

"Finska krigsbarns livsberättelser: att leva med uppbrott och rotlöshet" 

(Tornedalica, 2003   ISBN 91-631-4812-9)

 

När Skåneföreningen Finska Krigsbarn hösten 2002 firade sitt tioårsjubileum lät man göra en specialutgåva av medlemsbladet TERVE!. Det blev en 36 sidors skrift som fick namnet "TERVE! Finska krigsbarn i Skåne berättar." Denna innehåller också ett antal korta personliga betraktelser.


Några av dem återges på följande sidor. Det kan ta en stund att läsa de slumpvis valda berättelserna, så du kan välja att skriva ut dem - det blir 9 sidor - och läsa vid senare tillfälle och behöver inte vara bunden vid en uppkopplad dator.

Litteratur

En aktuell (sept 2005) bibliografi med det mesta, som skrivits om och av finska krigsbarn hittar du här.

 

Utskift av filen = 5 sid.

(C) Copyright 2004
Senast uppdaterad
2009-09-18 13:17