Finlands 3 krig
BARN OCH KRIG
Krigsbarn
Transporter
Finlands tre krig
Sex års krig

Vinterkriget

Fortsättningskriget

 

Lapplandskriget

Vinterkriget
började den 30 nov 1939 och

Finland försvarade sitt land med stort hjältemod.    

Kriget slutade 13 mars 1940.
Finland förlorade Karelen, öar i Finska Viken och tvingades låta Sovjet "arrendera" Hangö.

Fortsättningskriget
Den 25 juni 1941 gick Fin-land i krig igen för att återta förlorade områden men också för att ockupera Östkarelen på ryska sidan av den gamla gränsen. Den 9 juni 1944 genomförde Sovjet ett stor-anfall mot finska trupper som drevs tillbaka. Den 4 september utlystes vapenstillestånd.

Lapplandskriget
Förutsättning för vapenvila med Sovjet var att Finland skulle driva ut alla tyskar soldater ur landet. I slutet av sept 1944 började kriget i Lappland. Den 25 april 1945 var tyskarna utdrivna och Finlands krigsår var slut.

Läs mer här, om Storfinland, om jägarna som blev generaler,

om vinterkriget, om fortsättningskriget och om kriget i Lappland.

Materialet omfattar 7 A4-sidor om du hellre vill skriva ut det

och läsa i lugn och ro utan att vara uppkopplad på nätet.

(C) Copyright 2004